Koszt Centralnego Portu Komunikacyjnego

[ Centralny Port Komunikacyjny ]

[ Dlaczego nie Okęcie? ] [ Cargo ] [ Koleje ] [ Koncepcja ] [ Koszt CPK ]
[ Likwidacja lotnisk regionalnych] [ Megalomania ]

W przyjętym przez rząd PiS w 2023 roku programie wieloletnim Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024 – 2030 podano, że łączna wartość budowy to 155 mld złotych. Mniej niż połowę tej kwoty, 67 mld złotych, stanowi budowa lotniska i niezbędnej infrastruktury wokół lotniska, a także najważniejszych dróg.

Sama budowa lotniska to koszt 46,3 mld złotych. Część tych środków, a dokładnie 29,3 mld zł ma pochodzić z kredytów. Infrastruktura wokół lotniska, czyli baza paliw, część cargo, hotele, parkingi, baza serwisowa dla samolotów czy inwestycje zapewniające energię dla portu to koszt blisko 12 mld złotych. Na ten cel ponad 4 mld zł ma pochodzić z emisji skarbowych papierów wartościowych, 5,8 mld zł z kredytów a ok. 1,9 mld zł od prywatnych inwestorów.

Budowa niezbędnych dróg w okolicach lotniska ma kosztować 3,7 mld zł. Zaplanowano w tym budżecie budowę dojazdu do autostrady A2, a kwota ta ma pochodzić z emisji obligacji. Inne wydatki, w tym budowa obiektów dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to koszt ok. 0,5 mld zł.

Natomiast inwestycje kolejowe to kwota 70 mld złotych. Kwotę tę ma pokryć 41 mld złotych pochodzących z emisji obligacji skarbowych, a 23,8 mld zł środki Unii Europejskiej. Do tego ok. 5 mld zł to będzie finansowanie komercyjne w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.

W październiku 2023 roku pełnomocnik rządu PiS do spraw CPK Marcin Horała poinformował, że Konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund zostało inwestorem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestor gotowy jest wyłożyć 8 miliardów złotych na budowę CPK w zamian za objęcie mniejszościowych udziałów w spółce operującej lotniskiem. Poza kapitałem oferenci wniosą know-how, kontakty biznesowe oraz doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu lotniskami. Vinci Airports zarządza w różnej formie ponad 70 lotniskami w 13 krajach.