Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego

[ Centralny Port Komunikacyjny ]

[ Dlaczego nie Okęcie? ] [ Cargo ] [ Koleje ] [ Koncepcja ] [ Koszt CPK ]
[ Likwidacja lotnisk regionalnych] [ Megalomania ]

Głównym założeniem Koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest budowa węzła transportowego opartego na węźle lotniczym (lotnisku przesiadkowym) i kolejowym oraz pełna integracja z krajową i międzynarodową siecią tras kolejowych i drogowych. Niezależnym celem jest integracja aglomeracji warszawsko-łódzkiej i stworzenie silnego centrum gospodarczego, który może stać się kołem zamachowym rozwoju Polski.

Koncepcja Centralnego Portu Komunikacyjnego powstawała od lat 70. XX wieku. Bogusław Jankowski, ekspert w dziedzinie transportu, wraz z Henrykiem Panuszem stworzyli koncepcję Centralnego Portu Lotniczego sprzężonego z węzłem Kolei Dużych Prędkości, nad którą pracowali przeszło 20 lat.

Obecnie Centralny Port Komunikacyjny znany jest jako projekt rządu Prawa i Sprawiedliwości, jednak to Platforma Obywatelska zaczęła planowanie podobnej inwestycji w tym samym miejscu. W 2010 roku powstał Raport Ministerstwa Infrastruktury „Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski” zawierający prace analityczne. Przygotowanie tej analizy kosztowało rząd PO-PSL 11 milionów złotych.

Raport skupiał się na okresie do 2035 roku, który to wedłu analiz jest kluczowym momentem zapotrzebowania wynikającego z rozwoju polskiej gospodarki. Zwrócono uwagę, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy poziomem PKB, a rozwojem transportu lotniczego. Transport to jeden z kluczowych składników europejskiej gospodarki. Transport odpowiada za około 7% PKB oraz 5% całkowitego zatrudnienia w Unii Europejskiej.

Według raportu, w Europie ograniczona przepustowość lotnisk jest głównym czynnikiem ograniczającym rozwój transportu lotniczego.  Natomiast rozwój szybkich kolei ma też pozytywny wpływ na wzrost natężenia ruchu lotniczego. Kolej oraz inne środki transportu naziemnego pozwalają pasażerom na dotarcie do lotnisk bez konieczności wykorzystywania cennego czasu w przestrzeni powietrznej, tak jak ma to miejsce kiedy pasażerowie dolatują do lotniska głównego z lotnisk regionalnych.

Pojawiła się też konkurencja dla dużych europejskich hubów, takich jak Londyn, Paryż czy Frankfurt w postaci regionalnych centrów transportowych jak Monachium, Lizbona czy Wiedeń. Posiadają one dużą siatkę połączeń zapewniającą dowożenie znacznej liczby pasażerów. Raport podkreśla, że „natężenie ruchu lotniczego w Europie, a w szczególności w szybciej rozwijających się gospodarkach wschodnioeuropejskich, będzie rosło w długim okresie, a Polska będzie znajdować się pośród krajów o najwyższym poziomie tego wzrostu„.

Koncepcja budowy Centralnego Portu Lotniczego według raportu zakłada, że:

  •  Polska pozostanie w najbliższych latach najsilniejszą gospodarką Europy Wschodniej, a CPL będzie bramą, która zapewni najlepsze możliwe połączenia ze światem w obu kierunkach.
  •  CPL zwiększyłby multimodalność połączeń w rejonie Warszawy i Łodzi oraz w innych rejonach istotnych z ekonomicznego punktu widzenia i mógłby zostać optymalnie połączony ze zintegrowanym systemem transportu.
  •  Negatywny wpływ na aktualną działalność flagowego polskiego przewoźnika LOT mają istotne braki infrastrukturalne oraz ograniczenia Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina (Okęcie). Potencjalny rozwój portu lotniczego na Okęciu jest ograniczony ze względu na jego położenie.
  •  CPL może mieć zasadniczy wpływ na dalszy rozwój polskiego transportu lotniczego poprzez zapewnienie warunków do poprawy sytuacji LOT-u oraz znaczną poprawę poziomu obsługi oferowanego przez lotnisko centralne.
  •  Najnowocześniejszy i profesjonalnie zarządzany międzynarodowy port lotniczy będzie odbierany jako mocny wskaźnik rosnących możliwości i szans polskiego sektora lotniczego.

Jednym z najważniejszych zjawisk transportu lotniczego jest rozwój tanich przewoźników, który stworzył większy popyt na usługi lotnicze. W 2008 roku udział w rynku tanich przewoźników w Polsce sięgnął 46%. W skutek tego polskie regionalne porty lotnicze zaczęły wzmacniać swoją pozycję względem Warszawy-Okęcia. Mocno rozwinął się też transport czarterowy.

Raport ministerstwa zakłada różne scenariusze wzrostu gospodarczego i co za tym idzie transportu lotniczego. Prognoza pesymistyczna zakłada, że liczba pasażerów z roku 2008 wynosząca 20,7 mln pasażerów, co najmniej potroi się do 2035 roku. Ponadto aglomeracja warszawska będzie sie rozwijać szybciej, co będzie miało wpływ na liczbę mieszkańców, PKB i siłę nabywczą.

Z analizy wszystkich scenariuszy wynika, że wzrost popytu szybko doprowadzi do osiągniecia przez port lotniczy Warszawa-Okęcie limitu przepustowości z dwoma drogami startowymi do 2020 roku, a z ewentualną trzecią drogą startową do 2035 roku. Dlatego potrzebna jest alternatywa, do której można przekierować ruch lotniczy.

Koncepcja zakłada też połączenia szybkiej kolei i dostęp do nowych autostrad, co pozwoli na przyciągnięcie pasażerów z terenów bardziej odległych od Warszawy. Jednak powodzenie CPL opiera się w dużej mierze na założeniu, że w okolicy Warszawy nie powstaną inne węzły lub konkurencyjne porty lotnicze.

Podsumowując – raport ministerstwa i jego analizy, jednoznacznie rekomenduje budowę nowego lotniska dla centralnej Polski i Warszawy, zamiast rozbudowy Lotniska Chopina. Raport stwierdza, że zaniechanie budowy Centralnego Portu Lotniczego byłoby ryzykowne dla rozwoju polskiej branży lotniczej.