Przerwany film (1993)

Przerwany film„Przerwany film” realizowany był w listopadzie 1982 roku, miał opowiadać o wydarzeniach Sierpnia 1980 roku i okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego w odczuciu robotników, rolników i inteligentów. Punktem wyjścia filmu są wywiady z kilkoma działaczamiSolidarności” i ruchu demokratycznego nakręcone w pierwszą rocznicę ogłoszenia stanu wojennego.

Założeniem realizacji było rozpoznanie i przypomnienie stanu emocjonalnego i samopoczucia społeczeństwa polskiego od Sierpnia 1980 do Grudnia 1981 roku. W wywiadach jest mowa o entuzjazmie, aktywności, samodzielności uczestników ruchuSolidarności” a więc większości społeczeństwa.

Wywiady łączą się ze zdjęciami pochodzącymi z filmów dokumentalnych m.in.: „Robotnicy ’80”, „Chłopi ’81”, „Narodziny Solidarności”, które obrazują nastroje tego okresu. Są to sytuacje ze Stoczni Gdańskiej, Huty Warszawa, manifestacjiSolidarność” Rolników Indywidualnych, z posiedzenia redakcji „Gazety Krakowskiej”, ze zgromadzenia Kongresu Kultury Polskiej w Warszawie. W styczniu 1983 roku pracę nad filmem wstrzymano. Wznowienie produkcji filmu po 10 latach stworzyło okazję do odwiedzenia ówczesnych rozmówców i zbadania świadomości społecznej środowisk „Solidarnościowych” po tych wydarzeniach.

Data premiery: 1993 rok

Czas trwania: 27 minut

Reżyseria: Bohdan Kosiński