Kompromis z Janiny

kompromis z Janiny (kompromis z Joaniny) – porozumienie podpisane w 1994 roku w Janinie, w Grecji. Sygnatariuszami porozumienia są państwa należące do Unii Europejskiej, a dokument dotyczy sposobu głosowania w Radzie Unii Europejskiej po jej rozszerzeniu (1995 rok). Zobacz więcej: kompromis z Janiny

Read more

Kongres haski

Kongres haski – było to spotkanie nominatów 25 krajów zorganizowane w Hadze pomiędzy 7 i 10 maja 1948 roku, na którym dyskutowano na temat metod i ideologii dotyczących integracji europejskiej. Kongres haski był zalążkiem Rady Europy, jak i Międzynarodowego Ruchu Europejskiego. Obradom kongresu przewodniczył Winston Churchill. W trakcie jego prac wyodrębniły się dwa nurty federalistów – jeden, do którego należały […]

Read more

Proces Rabat

Proces Rabat – jest to platforma dla politycznej współpracy zawiązana pomiędzy krajami położonymi wzdłuż szlaków migracyjnych pomiędzy Centralną, Zachodnią, Północną Afryką i Europą. Od czasu powstania w 2006 roku Proces Rabat ma na celu prowadzenie dialogu promującego rozwiązywanie problemów związanych z migracją, poprzez podejście, które promuje związek migracji z rozwojem państw-sygnatariuszy porozumienia. Proces Rabat ewoluował w szereg konferencji i porozumień […]

Read more

Deklaracja z Marrakeszu

Deklaracja z Marrakeszu – jest to tekst deklaracji politycznej podpisanej w wyniku odbytej 2 maja 2018 roku konferencji, która została przeprowadzona w temacie migracji i rozwoju. W zorganizowanej pod patronatem Komisji Europejskiej konferencji wzięli udział przedstawiciele rządów państw Unii Europejskiej oraz Afryki. Deklaracja z Marrakeszu ma na celu rzekome powstrzymanie napływu imigrantów z Afryki do Europy, jednak wielu ekspertów geopolitycznych […]

Read more

Konferencja luksemburska (1933)

Konferencja luksemburska – tajna konferencja przedstawicieli francuskiego, belgijskiego i niemieckiego wielkiego kapitału. Odbyła się w dniach 29 i 30 stycznia 1933 roku. Było to nieformalne spotkanie, jednak reprezentujący francuską stronę Rene Duchenin działał w porozumieniu i za zgodą rządu francuskiego. Na konferencji ustalono zniesienie „korytarza” polskiego i połączenia Rzeszy z Prusami Wschodnimi. Zgodzono się również, by Wolne Miasto Gdańsk powróciło […]

Read more

Konferencja rozbrojeniowa w Genewie (1932)

Konferencja rozbrojeniowa w Genewie – konferencja rozbrojeniowa, której skutkiem było opracowanie różnego rodzaju inicjatyw oraz planów zgłaszanych przez przedstawicieli poszczególnych krajów. Podpisana podczas konferencji (11 grudnia 1932 roku) uchwała pięciu mocarstw (Anglia, Włochy, USA, Francja, Niemcy) była punktem wyjścia do rewizjonistycznej polityki Niemiec w stosunku do Polski. Konferencja rozpoczęła się 2 lutego 1932 roku. Brało w niej udział 60 państw. Przewodniczącym […]

Read more