Pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce

12 września 1989 roku został powołany przez Sejm rząd Tadeusza Mazowieckiego, nazywany często pierwszym niekomunistycznym rządem w Polsce. Czy rzeczywiście był to niekomunistyczny rząd? Funkcja Tadeusza Mazowieckiego nazywała się Prezes Rady Ministrów PRL, a w skład rządu weszło 4 członków PZPR i 4 członków ZSL.

PZPR:

Czesław Kiszczak – wiceprezes Rady Ministrów, minister spraw wewnętrznych,
Florian Siwickiminister obrony narodowej,
Marcin Święcickiminister współpracy gospodarczej z zagranicą,
Franciszek Wielądekminister transportu, żeglugi i łączności.

ZSL:

Czesław Janicki – wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa, gospodarki żywnościowej i leśnictwa,
Aleksander Bentkowskiminister sprawiedliwości,
Bronisław Kamińskiminister ochrony środowiska i zasobów naturalnych,
Andrzej Kosiniak-Kamyszminister zdrowia i opieki społecznej.

Toast Adama Michnika podczas rozmów w Magdalence, poprzedzających oficjalne Okrągłego Stołu:

Dodaj komentarz