Straty terytorialne Niemiec w wyniku traktatu wersalskiego

[ Traktat wersalski ]

Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy, jako państwo przegrane Wielkiej Wojny utraciło:

Na rzecz Rzeczpospolitej –  większą część Wielkopolski i znaczną część byłych Prus Królewskich. Polska miała uzyskać dostęp do morza, z linią brzegową wynoszącą 144 km. Po plebiscycie oraz trzech Powstaniach śląskich do Polski wróciła część górnośląskiego zagłębia przemysłowego z Katowicami i Chorzowem.

Na rzecz Wolnego Miasta Gdańsk – powstał nowy twór polityczny, w struktury którego wchodził Gdańsk z przyległymi gminami i miastami Oliwą i Sopotem. Było to państwo-miasto niezależne, lecz znajdujące się w terytorium celnym RP. Polska posiadała również prawo do korzystania z gdańskiego portu.

Na rzecz Francji – Alzację oraz północno-wschodnią Lotaryngię. Plebiscyt, decydujący o przynależności niemieckiej, albo francuskiej miał się odbyć w Zagłębiu Saary. Miało to nastąpić po 15 latach od podpisania układu. Do tego czasu tereny te zostały objęte nadzorem międzynarodowym.

Na rzecz Czechosłowacji – ziemię hulczyńską (fragment niemieckiego Górnego Śląska).

Na rzecz Belgii – dwa pograniczne powiaty, które zostały wcielone do Belgii na mocy plebiscytu z 1920 roku.

Na rzecz Luksemburga – Luksemburg został oddzielony z obszaru celnego Niemiec.

Oprócz tego Niemcy utraciły swoje kolonie, które zostały rozdzielone przez Ligę Narodów. Niemcy utraciły również Okręg Kłajpedy, wraz z portem, który wszedł pod zarząd państw Ligi Narodów (w praktyce francuski).

Plebiscyty miały zdecydować o przynależności Górnego Śląska, Warmii, Mazur oraz Szlezwiku.

Dodaj komentarz