1914 r.: Utworzenie Komitetu Narodowego Polski

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Komitet Narodowy Polski został utworzony w listopadzie 1914 roku i działał w Warszawie i Piotrogrodzie do 1917 roku. Była to polska organizacja polityczna grupująca partie narodowe i część ludowych. Stanowiła konkurencję dla polityków z kręgu Józefa Piłsudskiego. Dominowała w nim orientacja prorosyjska.

Komitet nawoływał Polaków do biernego oporu wobec dwóch pozostałych państw-zaborców: II Rzeszy Niemieckiej i Monarchii Austro-Węgierskiej. Przedstawicielem KNP był Roman Dmowski. Popierały i uznawały tę organizację Francja oraz Wielka Brytania. Zaplecze polityczne dla organizacji stanowiło Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne i Stronnictwo Polityki Realnej. Siłą zbrojną, która wspierała Komitet była Armia Polska we Francji, zwana potocznie Armią Hallera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *