Władysław i Ewa Siemaszko – „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945″ (2008)

Władysław i Ewa Siemaszko – „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945″Monumentalna praca o ludobójstwie ukraińskim na Wołyniu w okresie II wojny światowej, dokonanym przez UPA na Polakach Polacy byli wówczas obiektem ludobójstwa w różnych postaciach i rozmiarach niemieckiego, sowieckiego oraz ukraińskiego. Autorzy zebrali, uporządkowali i poddali weryfikacji olbrzymi materiał źródłowy. Na jego podstawie ustalili ponad 19 tysięcy nazwisk zamordowanych Polaków, a ogólną liczbę zabitych określili na 50-60 tysięcy.

Książka zawiera opisy zbrodni z lat 1939 – 1945 dokonanych przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w ponad 1 700 miastach, miasteczkach, wsiach, koloniach, futorach, osadach, majątkach ziemskich itp.; wykazy zamordowanych w tym 19 379 zidentyfikowanych ofiar, spośród ok. 60 000 pomordowanych Polaków; pierwszy raz publikowane dokumenty, w tym relacje świadków, raporty i sprawozdania struktur polskiego podziemia, dokumenty kościelne, dokumenty ukraińskich organizacji nacjonalistycznych; wstrząsającą dokumentację fotograficzną; 11 map powiatów z zaznaczonymi miejscowościami, w których zostali zamordowani Polacy; listę nacjonalistów ukraińskich odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków.

Znaczenie przygotowanej pracy jest olbrzymie i to z punktu widzenia zarówno naukowego jak i politycznego. Stanowi rzeczową, opartą na faktach, konkretną podstawę do dalszych rozważań. Książka przyczyniła się do sprowadzenia toczonych dyskusji ze sfery ogólnikowych oskarżeń i powierzchownych ocen na niepodważalną płaszczyznę faktów.

Data wydania: sierpień 2008

Ilość stron: 1440 (2 tomy)

Wydawnictwo: Von boroviecky

Kup książkę: http://allegro.pl/listing/listing.php?string=siemaszko+ludobojstwo