Krzemieniec

Krzemieniec – miasto na Ukrainie, u podnóża Wzgórz Krzemienieckich na Wołyniu. Tuż przed unią lubelską miasto zostało oficjalnie wcielone do Rzeczypospolitej, znajdowało się w polskich granicach aż do III rozbioru Polski, kiedy to wszedł w skład guberni wołyńskiej Imperium Rosyjskiego. W Krzemieńcu powstało słynne liceum krzemienieckie, które ukończył m.in. Juliusz Słowacki, zlikwidowane w wyniku represji po Powstaniu listopadowym. W latach 1921-1945 miasto znajdowało się w granicach II Rzeczypospolitej. Powstała tu Wołyńska Szkoła Szybowcowa słynna w całej Polsce, w której kurs szybowcowy odbywała m.in. córka marszałka Józefa Piłsudskiego – Jadwiga Piłsudska. Po 1945 roku Krzemieniec znalazł się w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, od 1991 roku miasto należy do Ukrainy.

« Powrót do Leksykonu