Krzyżanowski Aleksander

Aleksander Krzyżanowski – ps. „Wilk”. Urodził się 18 lutego 1895 roku w Rosji, pochodził z patriotycznej rodziny. W czasie I wojny światowej został wcielony do armii rosyjskiej, w 1917 roku przeniósł się do I Korpusu Polskiego dowodzonego przez gen. Józefa Dowbor – Muśnickiego, walczył w wojnie polsko – bolszewickiej. W okresie II Rzeczpospolitej był pułkownikiem artylerii Wojska Polskiego.

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, w konspiracji związał się początkowo ze Służbą Zwycięstwu Polski, został wysłany na Wileńszczyznę w celu podporządkowania lokalnych siatek konspiracyjnych SZP. Wileńskie SZP przekształciło się w ZWZ. Po aresztowaniu przez NKWD  komendanta Okręgu Wileńskiego ZWZ przejął faktycznie dowodzenie organizacją.

Dowodził operacją „Ostra Brama”, która była częścią akcji „Burza”. Następnego dnia po zdobyciu Wilna – 14 lipca 1944 r. – „Wilk” został zaproszony na rozmowy z dowództwem 3 Frontu Białoruskiego, które wyraziło chęć współpracy z Armią Krajową. 17 lipca, przy okazji kolejnych rozmów, gen. Krzyżanowski został podstępnie aresztowany. Oddziały AK zostały otoczone i rozbrojone przez NKWD. Był więziony w Wilnie i Moskwie, udało mu się uciec. Po wojnie osiadł w Milanówku, nie prowadził działalności konspiracyjnej a mimo to został aresztowany przez UB. Zmarł 29 września 1951 roku na gruźlicę w szpitalu więziennym w Warszawie.

« Powrót do Leksykonu