Barcikowski Andrzej

Andrzej Barcikowski – ur. 27 kwietnia 1955 roku w Warszawie, polski polityk, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW, w latach 2002-2005. Jest także byłym urzędnikiem państwowym i wykładowcą akademickim. Ukończył politologię na Uniwersytecie Warszawskim (1977), następnie pracował na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych tej samej uczelni. Odpowiedzialny za analizy i programy polityczne w Komitecie Centralnym PZPR, gdzie sprawował funkcje kierownicze.

Z początkiem lat 90-tych, do 1994, pracował dla brytyjskiego koncernu informatycznej ICL. Był także przez rok (od 1995) dyrektorem biura rady nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju. Barcikowski był doradcą Włodzimierza Cimoszewicza, potem szefem Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. W 2001 został wicedyrektorem w BRE Banku S.A., był także członkiem kolegium Urzędu Zamówień Publicznych. Należał do SLD, był także podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych za czasów Leszka Millera. Przez dwa miesiące (od kwietnia 2002 roku) był szefem Urzędu Ochrony Państwa UOP, następnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ABW (do listopada 2005 roku). Andrzej Barcikowski od 2010 roku jest związany z Narodowym Bankiem Polskim NBP.

« Powrót do Leksykonu