Anschluss Austrii

Anschluss Austriianeksja Austrii przez III Rzeszę w 1938 roku.

Do Zjednoczenia Austrii i Niemiec zmierzano już po I wojnie światowej. Zapewnienie suwerenności Austrii przez Niemcy zostało jednak zapisane w traktacie wersalskim. Do próby połączenia obu państw wrócono po dojściu Hitlera do władzy. W 1938 roku doszło do walki prezydenta Kurta Schuschnigga z działaczami hitlerowskimi. W wyniku takiego obrotu spraw, 12 marca Hitler wprowadził Wehrmacht do Austrii. Aby umocnić swoją pozycję, Hitler zwołał referendum w Niemczech i Austrii odnośnie połączenia tych dwóch państw. W obu państwach przeszło 99% głosów było za połączeniem. Mimo, że sytuacja ta była jawnym pogwałceniem ustaleń traktatu wersalskiego to nowy twór państwowy został uznały przez Francję i Wielką Brytanię.

« Powrót do Leksykonu