Bolszewicy

Bolszewicy – popierająca Lenina, większościowa frakcja SDPRR. Przeprowadzili w 1917 roku rewolucję październikową, obalili rząd i utworzyli własny pod przewodnictwem Lenina. Podczas rewolucji więziono i mordowano przeciwników politycznych, szlachtę arystokrację. Następstwem rewolucji październikowej była kilkuletnia wojna domowa. Bolszewicy zmienili nazwę państwa na ZSRS. Program bolszewików był oparty na teoriach marksizmu, zakładał między innymi całkowitą socjalizację państwa.

« Powrót do Leksykonu