Kiszczak Czesław

Czesław KiszczakCzesław Kiszczak – ur. 19 października 1925 r. w Roczynach, zm. 5 listopada 2015 r. w Warszawie, generał LWP, szef Zarządu II Sztabu Generalnego WP i szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, działacz komunistyczny, minister spraw wewnętrznych, Prezes Rady Ministrów PRL, poseł IX kadencji Sejmu, wicepremier tzw. pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce. Był bliskim współpracownikiem gen. Wojciecha Jaruzelskiego i członkiem WRON, a także brał udział w organizowaniu stanu wojennego. Był m.in. inicjatorem akcji Hiacynt w 1985 roku, wymierzonej w środowisko homoseksualistów.

Zobacz więcej: Czesław Kiszczak.

« Powrót do Leksykonu