Morawski Dominik

Dominik Dzierżykraj-Morawski – ur. 20 grudnia 1921 r. w Poznaniu, pochodzi z wielkopolskiego rodu Dzierżykraj-Morawskich, polski publicysta, dziennikarz, aktor, działacz społeczny. Ukończył Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Był sekretarzem Karola Popiela, współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Po koniec lat 50. wyjechał do Stanów Zjednoczonych jako stypendysta fundacji Forda. Od 1963 roku przebywał już na stałe na emigracji we Francji i Włoszech. Od 1973 roku mieszkał w Rzymie, gdzie był korespondentem paryskiej „Kultury”. Pracował też dla sekcji polskiej BBC oraz jako watykanista i korespondent włoskiej prasy i radia.

Aby wyjechać na stałe z Polski, musiał zrzec się polskiego obywatelstwa. Odtajnienie części archiwów XIV, zajmującego się nielegałami, pozwoliło ustalić, że Dominik Morawski był związany współpracą ze służbami specjalnymi PRL. Jak podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, Morawski był jednym z cenniejszych źródeł informacji dla SB. W odtajnionych aktach znajduje się 5 notatek zbiorczych zawierających informacje od Morawskiego, a także kilkanaście zapisków indywidualnych pochodzących od niego.

W przekazanych przez Morawskiego informacjach, znajdowała się między innymi informacja o okolicznościach napisania i opublikowania listu biskupów litewskich z okazji obchodów ku czci św. Kazimierza, patrona Litwy. Przekazał też m.in. informacje ze spotkania z Janem Nowakiem-Jeziorańskim i jego ocenę polityki Jana Pawła II. Informował również o działaniach Kurii Rzymskiej w związku z wizytą Wojciecha Jaruzelskiego w Rzymie. Po 1989 roku Dominik Morawski uchodził za autorytet od spraw kościelnych i państwowych. Publikował m.in w „Rzeczpospolitej”.

« Powrót do Leksykonu