Matuszewski Ignacy

Ignacy MatuszewskiIgnacy Matuszewski – ur. 10 września 1891 r. w Warszawie, zm. 3 sierpnia 1946 r. w Nowym Jorku, polski polityk, publicysta, dyplomata, minister skarbu II Rzeczypospolitej, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, żołnierz wywiadu wojskowego, członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Podczas I wojny światowej uczestniczył w formowaniu Korpusów Polskich w Rosji. Na początku 1918 roku został zaocznie skazany na śmierć przez bolszewików. W odpowiedzi na wyrok, na czele polskiego oddziału wojska zajął Mińsk Litewski, przepędzając z miasta garnizon bolszewicki.

Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po zamachu majowym był jednym z czołowych reprezentantów prawicy obozu piłsudczyków. Przewidując rychły wybuch wojny i niebezpieczeństwa dla Polski, rozpoczął kampanię na rzecz wzmocnienia polskiej armii. Jeden z jego artykułów został skonfiskowany przez władzę. Obawiał się, że wojna doprowadzi Polskę do niespotykanej dotąd klęski. We wrześniu 1939 roku organizował ewakuację 75 ton złota Banku Polskiego poprzez Rumunię, Turcję i Syrię do Francji (zobacz również: Fundusz Obrony Narodowej). Był przeciwnikiem polityki Sikorskiego wobec ZSRS, wynikającej z paktu Sikorski-Majski.

« Powrót do Leksykonu