Byliński Janusz

Janusz Józef Byliński (ur. 10 marca 1952 w Zakroczymiu) – polski polityk, inżynier ogrodnik i menedżer, minister rolnictwa (1990–1991), w 1993 p.o. ministra rolnictwa, poseł na Sejm X kadencji PRL.

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1976). Od 1980 był działaczem NSZZ „Solidarność”. Był działaczem Akcji Katolickiej. W wyborach w 1989 uzyskał mandat posła na Sejm kontraktowy.  Sejmie X kadencji pracował m.in. w Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 1990 w rządzie Tadeusza Mazowieckiego został ministrem rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Po raz drugi został ministrem rolnictwa w rządzie Hanny Suchockiej (1992-1993).

« Powrót do Leksykonu