Eysymontt Jerzy

Jerzy Eysymontt (ur. 26 czerwca 1937 w Łucku, zm. 23 września 2005 w Warszawie) – polski polityk, ekonomista, wiceminister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm I i II kadencji.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1962). W 1980 habilitował się w dziedzinie nauk ekonomicznych. Radzie Ministrów, następnie do 1981 zajmował stanowisko docenta w Instytucie Planowania. W 1981 został doradcą ekonomicznym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W 1990 znalazł się wśród założycieli Porozumienia Centrum. W 1991 został po raz pierwszy wybrany posłem na Sejm. W 1993 po raz drugi uzyskał mandat poselski z listy Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform. Po rozpadzie BBWR działał w Partii Republikanie. W latach 1997–2001 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W 1998 przystąpił do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Od 2004 wchodził w skład władz krajowych Partii Centrum. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

« Powrót do Leksykonu