Porozumienie Centrum

Porozumienie Centrum – polska partia polityczna o profilu chrześcijańsko-demokratycznym, powstała 12 maja 1990 roku, wyrejestrowana 25 września 2002 roku. Na jej bazie powstało Prawo i Sprawiedliwość. Porozumienie Centrum zostało założone przez działaczy zgrupowanych wokół Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego. Partia domagała się zerwania z dotychczasową polityką rządu Tadeusza Mazowieckiego, który oskarżano o zbyt wolne na tle krajów regionu odchodzenie od pozostałości komunizmu. Wysuwano postulat skrócenia kadencji Sejmu kontraktowego i przeprowadzenia w pełni demokratycznych wyborów do parlamentu, a także wyboru nowego prezydenta. Domagało się jak najszybszego wycofania wojsk sowieckich z terytorium Polski, a także uznania dyplomatycznego państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRS oraz ułożenia dobrych relacji z Litwą, Białorusią i Ukrainą.

Po wygranych przez Wałęsę wyborach prezes PC Jarosław Kaczyński uzyskał nominację na urząd szefa Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie brat Jarosława Lech Kaczyński, objął funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Porozumienie Centrum było oskarżane o to, że jest finansowane z pieniędzy spółki Telegraf i Fundacji Prasowej Solidarność.

« Powrót do Leksykonu