Joannici

Joannici (Zakon Maltański) – katolicki rycerski zakon, wywodzący swój rodowód ze średniowiecza (bractw rycerskich i zakonów powstałych na Bliskim Wschodzie), będący efektem pierwszych wypraw krzyżowych.

Joannici odegrali dużą rolę w historii Europy ze względu na swój istotny militarny potencjał i doskonałą wojenną flotę. Są również zasłużeni na niwie medycyny – organizowali i prowadzili pierwsze średniowieczne szpitale w Europie. Organizacja jest stroną umów międzynarodowych, bierze udział w konferencjach, jest obserwatorem przy wielu organizacjach, jak np. UNESCO, UNICEF, czy ONZ. Wydaje własne tablice rejestracyjne i znaczki pocztowe. Na zasadzie eksterytorialności posiada dwie nieruchomości w Rzymie oraz jedną na Malcie. Zakon Maltański został oficjalnie uznany w 1113 roku.

« Powrót do Leksykonu