Romanow Konstanty

Wielki Książę KonstantyKonstanty Romanow (Wielki Książę Konstanty) – ur. 27 kwietnia/8 maja 1779 r. w Carskim Siole, zm. 15 czerwca/27 czerwca 1831 r. k. Witebska, wielki książę rosyjski z dynastii Romanowów, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego pełniący obowiązki gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego.  Zasłynął zaprowadzeniem w armii patologicznej dyscypliny i sadyzmu, będącego przyczyną wielu samobójstw unoszących się honorem polskich oficerów. Zwalczał polskie ruchy wolnościowe, rozbudował siatkę tajnej policji rosyjskiej w Polsce. W dniu wybuchu Powstania listopadowego stał się głównym celem spiskowców. Udało mu się jednak zbiec, podobno w przebraniu kobiety. Zmarł w trakcie Powstania, na cholerę, przyniesioną przez wojska rosyjskie.

« Powrót do Leksykonu