Krajowa Rada Narodowa

Krajowa Rada Narodowa – ciało polityczne utworzone podczas II wojny światowej przez PPR o charakterze samozwańczego polskiego parlamentu. Została utworzona w nocy z 31 grudnia 1943 na 1 stycznia 1944 roku z inicjatywy Władysława Gomułki bez uprzedniej formalnej zgody moskiewskiej centrali. KRN miała być według planów Gomułki, a później również Stalina, alternatywą polityczną dla Rządu RP na uchodźstwie i struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Jej powstanie było ostrzeżeniem dla Rządu RP na uchodźstwie, że jeśli ten nie zmieni polityki wobec ZSRS, to Stalin może uchylić się od wznowienia stosunków dyplomatycznych i uznać KRN jako nowy polski ośrodek kierowniczy.

Po czerwcu 1945 roku do KRN dokooptowani zostali w wyniku realizacji postanowień konferencji jałtańskiej przedstawiciele PSL Mikołajczykowskiego, którzy zgodzili się uczestniczyć w kontrolowanym przez PPR, a uznanym międzynarodowo Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej do czasu wolnych wyborów w Polsce, przewidzianych ustaleniami mocarstw w Jałcie.  Oficjalnie KRN zakończyła działalność 19 stycznia 1947 roku po sfałszowanych wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

« Powrót do Leksykonu