Kunów

Kunów – miasto w województwie świętokrzyskim.

We wczesnym średniowieczu Kunów był własnością biskupstwa krakowskiego.W 1241 roku osada została złupiona przez Tatarów, a w 1247 przez Konrada Mazowieckiego. W 1365 roku osada otrzymała przywilej miejski. W 1502 roku miasto został złupione i spalone doszczętnie przez Tatarów, przez co utraciło prawa miejskie. Miejscowość została odbudowana w 1535 roku, dzięki czemu odzyskała prawa miejskie. W Kunowie znajdowały się kopalnie czerwonego i białego marmuru. Kunów zasłynął z produkcji kamienia, który był wykorzystywany do budowy dworów i pałaców w całej Polsce. W 1814 i 1818 roku miasto było niszczone przez pożary. W XIX w. miasto podupadło w związku z rozwojem nowego ośrodka przemysłowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. 1 czerwca 1869 roku z ukazu carskiego Kunów utracił prawa miejskie. Po tym czasie nastąpiła dalsza pauperyzacja osady. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, miejscowość stopniowo zaczęła rozbudowywać się, co związane było z budową Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych. Kunów prawa miejskie odzyskał dopiero w 1990 roku.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz