Linia Curzona

Linia Curzona – linia demarkacyjna między Polską a ZSRS. Projekt przewidywał jej przebieg wzdłuż granicy byłego Królestwa Polskiego, od granic Prus Wschodnich, na północ od Suwałk, na wschód od Sejn i Grodna, a następnie wzdłuż Bugu. Za kryterium przyjęto czynnik narodowościowy. W rezultacie granicę polsko-sowiecką ustalono ostatecznie w traktacie ryskim i przebiegała 200 km na wschód od linii Curzona. Linię Curzona uznano w 1945 roku, podczas konferencji jałtańskiej, za wschodnią granicę Polski.

« Powrót do Leksykonu