Lubartów

Lubartów – miasto w województwie lubelskim. Został założony w 1543 roku przez Piotra Firleja herbu Lewart. W XVI wieku ośrodek reformacji. W XVII wieku w okresie kontrreformacji — podupadł. Od 1795 w zaborze austriackim, od 1809 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. Podczas okupacji niemieckiej istniało getto. Rejon działalności oddziałów partyzanckich. W lipcu 1944 wyzwolony przez oddziały 27. Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz