Marszałek Ludwik

Ludwik Marszałek – ps. „Michał”, „Zbroja”. Urodzony 9 sierpnia 1912 roku w Brzezinach k. Ropczyc. Oficer piechoty i lotnictwa Wojska Polskiego, w czasie kampanii wrześniowej 1939 roku znalazł się w niewoli niemieckiej. Zbiegł z obozu jenieckiego wraz z grupą oficerów. Był pierwszym komendantem ZWZAK Brzeziny. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, ochraniał też egzaminy maturalne tajnych kompletów.  Od jesieni 1944 poszukiwał go sowiecki kontrwywiad wojskowy.

Po wojnie kierował kolejno kilkoma regionami Zrzeszenia WiN, był też redaktorem i drukarzem podziemnego pisma „Ku Wolności”. Zagrożony aresztowaniem został wysłany na Dolny Śląsk, gdzie odbudował prawie od nowa struktury WiN. Był ostatnim kierownikiem Okręgu Wrocław WiN. W 1947 roku aresztowany i skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 27 listopada 1948 roku. skazanemu odmówiono ostatniego widzenia z rodziną.

« Powrót do Leksykonu