Szumański Mieczysław

Mieczysław Szumański – ps. „Biały”, „Bury”. Urodzony 4 czerwca 1896 roku. Żołnierz Legionów Polskich, w wojnie polsko – bolszewickiej awansował na porucznika. Po wojnie zajmował się w armii topografią. W 1939 roku po rozbiciu jego oddziału przedostał się na Węgry, gdzie został internowany. W sierpniu 1941 roku zbiegł z obozu i przedostał się do kraju. W lutym 1942 zaprzysiężony do ZWZAK. W Powstaniu Warszawskiem był szefem Służby Geograficznej. Latem 1945 roku Delegat Sił Zbrojnych na Kraj skierował go do działalności konspiracyjnej we Wrocławiu.

Był kierownikiem Okręgu Wrocław „Wschód”, po rozbiciu przez UB Okręgu Jelenia Góra „Zachód” WiN rozwiązał swój oddział i zwolnił ludzi z pracy w konspiracji. W 1947 roku wyjechał do Francji i tam współpracował z Delegaturą Zagraniczną WiN. Zmarł w 1973 roku.

« Powrót do Leksykonu