Łuków

Łuków – miasto w województwie lubelskim.

Pierwsze wzmianki pochodzą z 1233 roku, w Łukowie istniała małopolska kasztelania o strategicznym, nadgranicznym znaczeniu. Miasto było wielokrotnie niszczone: przez Prusów, Tatarów, Jaćwingów i Litwinów. Dopiero zawarcie w 1385 roku unii polsko-litewskiej dało względne uspokojenie sytuacji. W 1369 roku Kazimierz Wielki nadał Łukowowi prawa wolnego miasta. W 1403 roku Władysław Jagiełło „dodał” Łukowowi prawa miejskie oparte na prawie magdeburskim. Poważną przeszkodą dla rozwoju Łukowa były częste pożary. Miasto uległo poważnym zniszczeniom w latach 1517, 1528 i 1533. Największy rozkwit miasto przeżywało w XVI i pierwszej połowie XVII wieku. Łuków słynął z targów i produkcji sukna. Wojna polsko-szwedzka w XVII wieku przynosi upadek miasta. Kolejny wielki pożar spustoszył miasto w 1782 roku. W latach II wojny światowej Niemcy wymordowali miejscowych Żydów, stanowiących około 50% mieszkańców miasta.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz