Frenkiel Marian

Marian Frenkiel – ur. 11 maja 1919 r. w Łodzi, zm. 23 czerwca 1995 r. w Warszawie, krwawy stalinowski prokurator wojskowy, polski brydżysta osiągający światowe sukcesy. Przed wojną studiował przez 3 lata prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1939 roku wraz z rodziną uciekł do ZSRS, kontynuował studia prawnicze na Uniwersytecie we Lwowie. Został tam członkiem MOPR i współpracownikiem „Czerwonego Sztandaru”, sowieckiej propagandówki wojskowej wydawanej w języku polskim.

Przez jakiś czas był aktorem w teatrze wojskowym, następnie otrzymał przydział na oficera śledczego. Po pracy w prokuraturach wojskowych w województwie łódzkim został w 1946 roku awansowany do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Jednocześnie ukończył prawo na Uniwersytecie w Łodzi. W 1954 roku wstąpił do PZPR.

Do jego obowiązków jako prokuratora należało prowadzenie i nadzorowanie śledztw w sprawach wojskowych. Nie miał oporów przed katowaniem więźniów i przeinaczaniem faktów. Stanął przed tzw. komisją Mazura lecz bez większych konsekwencji, a nawet w 1956 roku zasiadł w komisji badającej miejsca tajemnych pochówków zamordowanych więźniów. Na liście było wiele jego ofiar. W 1956 roku został przeniesiony do rezerwy, został mistrzem świata w brydżu. Zmarł przez nikogo nieścigany, jego okazały grób znajduje się na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, niedaleko kwatery „Ł”, anonimowej mogiły jego ofiar.

« Powrót do Leksykonu