Cisek Władysław

Władysław Cisek – ps. „Rom”, „Steinert”. Urodzony w 06.02.1921 roku  w województwie tarnopolskim. We wrześniu 1939 roku walczył jako ochotnik w baonie saperów we Lwowie. Po kapitulacji przebywał na Węgrzech, był żołnierzem grupy lotniczej w Bazie AK „Liszt”. W sierpniu 1945 roku wrócił do Polski. Osiadł we Wrocławiu, działał w Polskiej Partii Socjalistycznej i był studentem Politechniki i Uniwersytetu Warszawskiego. Od kwietnia 1946 znajdował się w konspiracji w Wydziale Informacji Okręgu Wrocławskiego WiN. Od października był kierownikiem Wydziału Informacji, był autorem artykułów w pismach WiN. Aresztowany w grudniu 1947, po ciężkim śledztwie skazany na karę śmierci. Represje dotknęły również jego rodzinę. Pochowany na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

« Powrót do Leksykonu