Operacja MOST

Operacja MOST – kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRS i Rosji do Izraela w latach 1990–1992. Polska zapewniała tranzyt migrującym Żydom, ponieważ po tym jak władze ZSRS na fali odwilży zezwoliły od połowy lat 80. XX wieku na wyjazd, dotychczasowy punkt tranzytowy w Wiedniu stał się niewystarczający. Dodatkowo, po serii pogróżek ze strony organizacji arabskich, z udziału w tej akcji zrezygnowały Węgry.

W wyniku przystąpienia Polski do operacji MOST, podjęta została współpraca z dotychczas wrogimi sobie służbami specjalnymi: Departamentem I MSW, izraelskim Mosadem oraz CIA. 13 lipca 1990 roku Sławomir Petelicki objął dowództwo nad jednostką wojskową 2305, z której powstał GROM, prowadzącą operację Most w Polsce. Operację osłaniał Jerzy Dziewulski a część operacji sfinansowała firma Art-B.

« Powrót do Leksykonu