Steller Paweł

Paweł Steller (ur. 23 stycznia 1895 w Hermanicach, zm. 4 września 1974 w Katowicach) – artysta plastyk. Ukończył z wyróżnieniem wydział malarstwa dekoracyjnego Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie, studiował w Pradzenaukę przerwał wybuch I wojny światowej. Wcielony do wojska austriackiego, walczył we Włoszech i w Serbii, służył także w WP i wstąpił do POW.

Pracował następnie w Wojskowym Instytucie Geograficznym, podjął naukę na Państwowej Szkole Sztuk Pięknych pod okiem Władysława Skoczylasa i Stanisława Noakowskiego. Po studiach uczył rysunku w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) i w Katowicach. Bardzo aktywny artystycznie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, wiele razy wystawiał swoje prace, brał udział w konkursach i zdobywał nagrody. Przyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Ligoniem i Adamem Bunschem.

Podczas II wojny światowej został pod zarzutem szpiegostwa wywieziony przez władze ZSRS na Syberię – stworzył tam prawie dwa tysiące mini rysunków (portretów). Po powrocie do kraju zajął się pracą artystyczną – pozostawił po sobie dziesiątki tysięcy prac. Steller zwany był przez zachodnich ekspertów „śląskim Durerem” i ceniony w Europie, a nawet w USA. Porównywano go z Rubensem. Tworzył obrazy, drzeworyty, witraże, jak i zajmował się litografią i rysunkami.

« Powrót do Leksykonu