Puck

Puck – miasto w województwie pomorskim. W XIII wieku istniała w tym miejscu osada targowa, następnie gród kasztelański. W 1309 roku zagarnięty przez Krzyżaków. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1348 roku. Podczas wojny trzynastoletniej po stronie Polski. Od 1466 w Polsce. W latach 1772–1920 w zaborze pruskim; Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941–1944 obóz pracy przymusowej. W lutym i marcu 1945 w Pucku Niemcy zamordowali 234 więźniów ewakuowanych z obozu koncentracyjnego Stutthof.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz