Szredzki Paweł Witold

mjr Paweł Witold Szredzki – ps. „Sulima”, „Sum”. Urodzony 30 sierpnia 1911 roku w Płocku. Był oficerem artylerii Wojska Polskiego. 19 września dostał się do niewoli sowieckiej, z której zbiegł na Węgry. Od listopada 1939 działał w ZWZAK we Lwowie. Pełnił funkcje dowódcze kontrwywiadzie i wywiadzie Komendy Okręgu Lwów.  W czasie akcji „Burza” dowodził Zgrupowaniem „San”, które przeprowadzone na Rzeszowszczyznę 16 sierpnia ruszyło na odwet walczącej Warszawie. Jego odział został okrążony i częściowo rozbrojony przez wojska sowieckie. Dołączył do zgrupowania AKWarta”. Po rozwiązaniu Warty wyjechał w jeleniogórskie, gdzie organizował struktury Zrzeszenia WiN.  W 1946 roku aresztowany przez UB, został skazany na karę śmierci, którą zamieniono na na 15 lat więzienia. W 1956 roku na mocy amnestii został zwolniony z więzienia. Zmarł w 1968 roku w Rzeszowie.

« Powrót do Leksykonu