Melak Stefan

Stefan Melak – działacz opozycyjny okresu PRL, przewodniczący Komitetu Katyńskiego, dziennikarz. W 1968 roku uczestniczył w wydarzeniach marcowych. W 1974 roku, razem z braćmi, założyli Krąg Pamięci Narodowej,a  pięć lat później  z inspiracji Stefana Melaka i ks. Wacława Karłowicza powstał Konspiracyjny Komitet Katyński. Od 1979 roku był członkiem niepodległościowej partii politycznej Konfederacja Polski Niepodległej, w latach 1980 – 81 był członkiem redakcji pism tej partii: Niepodległość oraz Gazeta Polska.

Kierował głośną konspiracyjną akcją ustawienia 31 lipca 1981 w tzw. Dolince Katyńskiej na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie pierwszego w Polsce „Pomnika Katyńskiego”, pomnik ten został usunięty po kilku godzinach po interwencji ambasady sowieckiej.  W stanie wojennym był internowany. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu