Zarubin Wasilij

Wasilij Zarubin – ur. 1894 r., zm. 1972 r., funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych (m.in. Czeka, NKWD). W 1925 roku rozpoczął pracę w wywiadzie. Spędził za granicą w sumie 25 lat, z czego 16 lat przebywał jako nielegalny agent w wielu krajach m.in. Chinach, Finlandii, Danii i Niemczech. Był oddelegowany jako pełnomocnik operacyjny Zarządu do spraw Jeńców Wojennych NKWD do obozu w Kozielsku w celu rozpracowania więzionych tam polskich jeńców wojennych.

Prowadził tam pracę śledczą oraz werbował agenturę. Na uwięzionych sprawiał tak korzystne wrażenie, że z polecenia najstarszego stopniem generała Henryka Minkiewicza jako jedynemu z funkcjonariuszy NKWD jeńcy salutowali. Od października 1941 roku rezydent w Waszyngtonie. Po rozpracowaniu go przez FBI wrócił w 1944 roku do ZSRS i pracował w aparacie centralnym NKWD.

« Powrót do Leksykonu