Czapski Józef

Józef Czapski – ur. 3 kwietnia 1896 r. w Pradze, zm. 12 stycznia 1993 r. w Maisons-Laffitte we Francji, polski artysta malarz i pisarz, major Wojska Polskiego. Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 i otrzymał Order Virtuti Militari. W czasie II wojny światowej więziony w obozach jenieckich ZSRS. Był internowany w Starobielsku, Pawliszczew Borze i obozie jenieckim NKWD w Griazowcu. Był w grupie 395 osób ocalonych od zbrodni katyńskiej.

Zwolniony w 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS, gdzie zajmował się bezskutecznym poszukiwaniem zagionionych oficerów, którzy jak się później okazało, zostali zamordowani przez NKWD. Uczestniczył, jako delegat rządu RP na emigracji, w międzynarodowej komisji badającej zbrodnię katyńską. Po wojnie przebywał na emigracji, gdzie współtworzył m.in. paryską „Kulturę”.

« Powrót do Leksykonu