Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie – miasto w województwie podlaskim. Pierwsze informacje o grodzie pochodzą z 1239 roku. Prawa miejskie miejscowość uzyskała przed 1492. Początkowo miasto królewskie, od XVI wieku własność prywatna. Podczas wojen szwedzkich w połowie XVII wieku, całkowicie zniszczone. Od 1795 w zaborze pruskim, od 1807 w Księstwie Warszawskim, od 1815 w Królestwie Polskim. W latach 1870–1919 pozbawione praw miejskich. Podczas okupacji niemieckiej w latach 1941–1942 getto.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz