Gburek Zbigniew

Zbigniew Gburek (ur. 14 marca 1934 w Dmeninie, zm. 23 grudnia 2007) – polski lekarz i polityk, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. (1957). Zawodowo związany z medycyną. W 1989 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. W tym samym roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1999 przeszedł na emeryturę. Do 2002 pracował w niepełnym wymiarze czasu pracy w Klinice Chorób Wewnętrznych i Reumatologii. Jako pierwszy w Polsce wprowadził do rutynowej diagnostyki chorób kości badania morfometryczne tkanki kostnej. Wprowadził również badania dotyczące algodystrofii kończyn, zmian naczyniowych w reumatoidalnym zapaleniu stawów, pierwotnych i wtórnych systemowych zapaleń naczyń. W 1985 został posłem na Sejm PRL IX kadencji z ramienia SD. Zasiadał w Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Kultury Fizycznej oraz w Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. Należał również do NSZZ „Solidarność”. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalami 30-lecia i 40-lecia Polski Ludowej.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz