Anna Kmorowska – żona Bronisława Komorowskiego

Bronisław Komorowski

[ Bronisław Komorowski – strona informacyjna ]

Anna KomorowskaAnna Komorowska, z domu Dembowska, urodzona 11 maja 1953 r. w Warszawie, od 2010 roku pierwsza dama RP, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, z wykształcenia filolog klasyczna.

W aktach IPN znajdują się informacje, że dziadkowie Anny Komorowskiej to warszawscy Żydzi Wolf i Estera Rojer, którzy zginęli podczas wojny. Matka Anny Komorowskiej, Hanna Rojer, trafiła pod opiekę znajomych jej rodziców, którzy wyrobili jej fałszywe dokumenty na nazwisko Józefa Deptuła. Znalazła się na robotach w Niemczech, a po zakończeniu II wojny światowej wróciła do Polski. Zatrzymała się w Białymstoku, u kuzynki, działaczki komunistycznej, która załatwiła jej pracę w UBP.

Ojciec Anny Komorowskiej, pochodzący z Krakowa Jan Dziadzia, w 1945 roku został zmobilizowany do II Armii LWP, dowodzonej przez Karola Świerczewskiego. Został szefem kancelarii Inspektoratu Osadnictwa Wojskowego w Poznaniu. Był członkiem PPR, służbę wojskową zakończył w 1946 roku. W dwa lata później złożył podanie o przyjęcie go do pracy w MBP. W archiwum IPN znajduje się jego zobowiązanie:

„Ja Dziadzia Jan współpracownik MBP zobowiązuję się wiernie służyć sprawie wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski. Zdecydowanie zwalczać wszystkich wrogów demokracji. Sumiennie wykonywać będę wszystkie obowiązki służbowe. Tajemnicy służbowej dotrzymam i nigdy jej nie zdradzę.”

W 1954 roku ojciec Anny Komorowskiej złożył podanie o zmianę nazwiska rodziny na Dembowscy, prawdopodobnie z przyczyn rodzinnych. W aktach zachowało się doniesienie, że dziadek Anny Komorowskiej ze strony ojca, postanowił wstąpić do sekty. Matka Anny Komorowskiej przeniosła się do pracy w MO, a ojciec został skierowany do pracy operacyjnej, gdzie, jak podano w w aktach, „przyczynił się do rozpracowania kilku spraw”. Robiący karierę w bezpiece, rodzice Anny Komorowskiej zostali zwolnieni po antysemickich donosach w 1968 roku.

Anna Komorowska swojego przyszłego męża Bronisława Komorowskiego poznała w 1970 roku w Związku Harcerstwa Polskiego. Ślub mieli zamiar wziąć w Jerozolimie, do czego jednak nie doszło. W okresie PRL Anna Komorowska aktywnie uczestniczyła działalności opozycji niepodległościowej, wspierając tym samym męża. Jak wynika z informacji zawartych w książce Wojciecha Sumlińskiego „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”, to właśnie Anna Komorowska, dzięki znajomości rodziców ze służbami komunistycznymi, umożliwiła mężowi kontakt z oficerami WSW przekształconego następnie w WSI.

Po 1989 roku Anna Komorowska pracowała krótko w towarzystwie ubezpieczeniowym, potem poświęciła się wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu. Państwo Komorowscy mają piątkę dzieci: Zofię, Tadeusza, Marię, Piotra i Elżbietę.

Dodaj komentarz