Steinmetz Paweł

Ks. Paweł Steinmetz – ur. 13 stycznia 1876 r. w Kórniku, zm. w 1940 r. w Forcie VII w Poznaniu, ksiądz prałat, działacz społeczny i niepodległościowy. Do gimnazjum uczęszczał najpierw w Poznaniu, a następnie we Wschowie. Już jako uczeń okazywał gotowość do poświęceń w sprawach niepodległości Polski. Po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął 14 grudnia 1901 roku, miesiąc później został wikarym w kościele pw. św. Mikołaja w Lesznie. 4 października 1906 roku objął probostwo w Osiecznej.

Dzięki jego staraniom zawiązała się Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”, powstało Towarzystwo Katolickich Robotników Polskich i Katolickie Towarzystwo Młodzieży Męskiej, a rok później Katolickie Towarzystwo Młodzieży Żeńskiej. Ksiądz prałat przez kilka lat był prezesem Kola Śpiewu „Lutnia”.14 listopada 1918 roku stanął na czele Rady Robotniczej. Współtworzył Polski Czerwony Krzyż, prowadził wiece patriotyczne. Był współorganizatorem Grupy Leszno, za jego sprawą wskrzeszono Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, by pod osłoną tej organizacji stworzyć zbrojny oddział w Powstaniu wielkopolskim. W Banku Ludowym w Osiecznej, wziął pożyczkę na 5 tys. marek, by wspomóc formujące się powstańcze wojsko. Zorganizował też udaną obronę Osiecznej przed powracającymi Niemcami.

13 maja 1935 roku został mianowany przez papieża prałatem – prepozytem – proboszczem kapituły kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Za wieloletnią działalność duszpasterską i patriotyczną ks. Paweł Steinmetz został udekorowany wieloma odznaczeniami takimi jak: Odznaka Pożyczki Odrodzenia 1920 roku, Odznaka 55 Pułku Piechoty, Krzyż Naczelnej Komendy Straży Ludowej za Waleczność, Złoty Krzyż zasługi z Mieczami Hallerowskimi, Państwowa Odznaka Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Obronnego, Oficerski Krzyż Polonia Restituta, Medal Niepodległości, Medal Polska Swemu Obrońcy 1918-1920 i Srebrny Medal Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu Niemców do Poznania ks. Paweł Steinmetz został aresztowany i uwięziony w Forcie VII. Był tam torturowany i prawdopodobnie zamordowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *