Polonia w Czechach

Polonia w Europie i na Świecie ]

Kongres Polaków w Republice Czeskiej: polonica.cz – polska organizacja społeczna działająca w Czechach, która skupia mniejsze stowarzyszenia. Została założona w 1990 roku.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy: pzko.cz – organizacja społeczna w Czechach mająca na celu razem z Kongresem Polaków reprezentować mniejszość polską w państwie czeskim. Została założona w 1947 roku.

Klub Polski w Pradzeklubpolski.cz – stowarzyszenie założone w 1991 roku.

Koło Polskich Kombatantów: wiarus.wz.cz – zostało założone w 1991 roku.

Macierz Szkolna w RC: macierz.cz – została założona w 1885 roku w celu zorganizowania polskiego szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim.

Polskie Towarzystwo Artystyczne Ars Musica: arsmusica.cz – został założony w 1999 roku w Czeskim Cieszynie. Celem Organizacji jest promowanie kultury polskiej mniejszości narodowej w RC.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Sportowe „Beskid Śląski” w RC: ptts-beskidslaski.cz – zostało założone w 1910 roku w Cieszynie.

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej: pzko.cz – stowarzyszenie zajmujące się organizowaniem polskiego życia społecznego według zainteresowań członków w zakresie śpiewu, muzyki i tańca, teatru amatorskiego, sportu, regionalnych inicjatyw samokształceniowych w zakresie historii regionu, ludoznawstwa, stosunków międzyludzkich, spraw socjalnych itp.

Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w Republice Czeskiej: sap.euweb.cz

Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki : sap.euweb.cz – zostało założone w roku 1999. Zajmuje się rozwijaniem, promocją i propagacją czytelnictwa polskiego, udostępnianiem polskiej produkcji wydawniczej oraz promocją twórczości literackiej i wydawniczej Zaolzia.

POLONUS – Klub Polski w Brnie: polonusbrno.org – został założony w 1997 roku.

Towarzystwo AVION: avion.tesinsko.cz – zostało oficjalnie założone w 2000 roku.

Polskie Towarzystwo Śpiewacze „Collegium Canticorum”: canticorum.sweb.cz – chór powstały w 1986 roku.

Zaolzie Potrafi: zaolziepotrafi.estranky.cz – celem projektu jest jest zwrócenie uwagi mieszkańców Czech oraz Polski na istnienie polskiej mniejszości narodowej na Zaolziu.

Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego w Czeskim Cieszyniepctesin.cz – zostało założone w 1995 roku. Służy pomocą metodyczną i dydaktyczną polskim przedszkolom i szkołom na Zaolziu.

Czesko-Polska Izba Handlowa: opolsku.cz – została założona w 1999 roku.

Dodaj komentarz