1672 r.: Najazd turecki na Polskę

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Bezpośrednią przyczyną wojny były działania wojsk koronnych na Ukrainie wymierzone przeciw Tatarom i hetmanowi kozackiemu Piotrowi Doroszence, który w 1666 roku uznał zwierzchnictwo Turcji. Doroszenko i Tatarzy 18 lipca 1672 roku pobili pod Ładyżynem grupę jazdy polsko-kozackiej, natomiast w sierpniu potężna armia turecka pod wodzą sułtana Mehmeda IV i wezyra Ahmeda Köprülü wkroczyła na Podole i przystąpiła do oblężenia Kamieńca Podolskiego.

Zobacz więcej: Najazd turecki na Polskę.

Dodaj komentarz