1981 r.: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

[ Powrót do historii Polski ]

Historia Polski

Wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polski stan nadzwyczajny. Został wprowadzony niezgodnie z Konstytucją PRL. Możliwość wprowadzenia stanu wojennego władze komunistyczne rozważały już w sierpniu 1980 roku podczas fali strajków.  Przyczyną wprowadzenia stanu wojennego były obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy, związane z utratą kontroli nad niezależnym ruchem związkowym, w szczególności Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Podawano też jako najważniejszy argument możliwość interwencji zbrojnej ze strony państw Układu Warszawskiego, która w rzeczywistości nie była nawet rozważana.

W okresie trwania stanu wojennego, zostało internowanych ok. 10 000 osób w 49 ośrodkach internowania na terenie całego kraju. Byli to głównie przywódcy NSZZ „Solidarność”, doradcy związku i związani z nim intelektualiści. W trakcie trwania stanu wojennego z rąk SB oraz Milicji zginęło kilkadziesiąt osób. Stan wojenny został zniesiony 22 lipca 1983 roku.

Zobacz więcej: Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.

Dodaj komentarz