KWP

Konspiracyjne Wojsko Polskie (KWP) – polska organizacja niepodległościowa działająca od kwietnia 1945 roku, głównie na terenie województwa łódzkiego, ale także w województwach śląskim, poznańskim i kieleckim. Twórcą i głównodowodzącym KWP (do czasu aresztowania w czerwcu 1946 roku) był kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc”. Działania KWP obejmowały: samoobronę, walkę z bandytyzmem, ochronę społeczeństwa przed Armią Czerwoną, likwidację najbardziej aktywnych urzędników władzy komunistycznej, a także niezbędne dla zdobycia środków do walki rekwizycje.

KWP była od samego początku główną organizacją niepodległościową na terenie województwa łódzkiego, a po amnestii w sierpniu 1945 roku jej szeregi zasiliło wielu byłych AK-owców, którzy nie złożyli broni. W szczytowym okresie KWP liczyło ok. 3 tys. członków. Walkę zbrojną prowadziły oddziały leśne. Po aresztowaniu „Warszyca” i rozbicia struktur w województwie śląskim KWP nie zaprzestała działalności, ale nie odzyskała już pierwotnego zasięgu. Na początku 1947 roku UB aresztowało część dowództwa KWP, część żołnierzy podczas amnestii ujawniła się i złożyła broń. Resztki organizacji pozostały w podziemiu aż do 1954 roku, ale poza sporadycznymi niewielkimi zasadzkami na UB nie były już zdolne do prowadzenia aktywnej walki zbrojnej.

« Powrót do Leksykonu