Ostaszewska Emma

Emma Ostaszewska – właściwie Emma Honorata Ida z Załuskich Ostaszewska herbu Junosza, urodzona 13 sierpnia 1831 roku w Memlu i zmarła 1 marca 1912 roku we Wzdowie, polska działaczka społeczna i pianistka. Emma Ostaszewska odziedziczyła po dziadku, Michale Kleofasie Ogińskim talent muzyczny, a po babce Marii de Neri, uwielbienie śpiewu. Była uczennicą m.in. znanego pedagoga muzycznego, Karola Mikulego i z racji talentu była podziwiana za swoje umiejętności muzyczne.

W 1849 roku w Wiedniu wyszła za mąż za Teofila Wojciecha Ostaszewskiego, z którym zamieszkała w ich majątku we Wzdowie, znajdującym się w zaborze austriackim. Emma Ostaszewska była mocno zaangażowana społecznie w pomoc dla Powstania styczniowego (prowadziła m.in. kwestę wśród kobiet z obwodu sanockiego). Następnie, już po upadku powstania zapewniała pomoc dla uchodźców z zaboru rosyjskiego, a w majątku Ostaszewskich we wspomnianym Wzdowie ukrywała wielu uciekinierów przed władzami austriackimi.

« Powrót do Leksykonu