Załuski Ireneusz

Ireneusz Załuski – urodzony 10 sierpnia 1835 roku w Kłajpedzie i zmarły 20 maja 1868 roku w Dreźnie, polski rzeźbiarz, szlachcic herbu Junosza, powstaniec styczniowy. Ojcem Ireneusza Załuskiego był marszałek szlachty powiatu upickiego i jeden z dowódców Powstania listopadowego na Litwie, Karol Załuski. Ireneusz Załuski pobierał w Krakowie naukę rysunku, następnie rzeźby, w Szkole Sztuk Pięknych, którą to kontynuował w Wiedniu oraz Rzymie.

Był także uczestnikiem Powstania styczniowego, gdzie walczył pod Radziwiłłowem, później służył w szeregach armii austriackiej, gdzie w randze porucznika pułku kirasjerów brał udział w walkach pod Sadową. Ireneusz Załuski zmarł przedwcześnie na skutek rany odniesionej w pojedynku.

« Powrót do Leksykonu