Flame Henryk

Henryk Flame – ps. „Bartek” – ur. 19 stycznia 1918 r. we Frysztacie na Zaolziu, zamordowany 1 grudnia 1947 r. w Zabrzegu,  polski dowódca wojskowy, kapral pilot Wojska Polskiego, kapitan NSZ, Żołnierz Wyklęty. We wrześniu 1939 walczył w obronie przeciwlotniczej Warszawy. Podczas jednego z lotów rozpoznawczych został zestrzelony przez wkraczające 17 IX do Polski oddziały sowieckie. Został internowany na Węgrzech. Jako osoba pochodząca z Zaolzia o niemiecko brzmiącym nazwisku został zaliczony do III grupy narodowościowej i uznany za Niemca, co przyczyniło się do zwolnienia go z obozu.

Otrzymał powołanie do niemieckiej armii, wtedy zbiegł i ukrywał się w oddziale partyzanckim AK. Po rozpadzie oddziału na dwie części, Flame został dowódcą jednej z nich i przystąpił do NSZ. Działał do lutego 1945 roku kiedy to na rozkaz dowództwa wstąpił wraz ze swymi żołnierzami do MO. Gromadził wokół siebie żołnierzy NSZ i AK, z zamiarem przejścia do partyzantki antykomunistycznej. Utworzył zgrupowanie partyzanckie w okolicach Baraniej Góry.  11 marca 1947 roku ujawnił się w PUBP Cieszyn. 1 grudnia 1947 roku został zamordowany strzałem w plecy w restauracji w Zabrzegu przez funkcjonariusza MO.

Zobacz więcej: Henryk Flame

« Powrót do Leksykonu