Szymanderski Jacek

Jacek Szymanderski (ur. 21 lutego 1945 w Radomiu) – polski polityk, działacz opozycji w czasach PRL, socjolog, poseł na Sejm X kadencji PRL.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1968). Po studiach pracował kolejno w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Instytucie Historii PAN. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników (1977), a następnie przystąpił do „Solidarności” (1980). Był więziony za działalność opozycyjną. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. rolnictwa. Został wybrany na posła na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu Obywatelskiego (1989). W parlamencie był wiceprzewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Był wśród założycieli PSL Solidarność, później działał w SKL.

« Powrót do Leksykonu