Kwiczała Jan

Jan Kwiczała – ps. „Emil”. W czasie okupacji niemieckiej znajdował się w konspiracji. W 1944 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Wraz z Henrykiem Flame „Bartkiem” zakładał grupę NSZCzechowicach. Od lipca 1946 roku, w trakcie zorganizowanych przez UB prowokacyjnych przerzutów żołnierzy ze zgrupowania „Bartka” na Zachód, pośredniczył w kontaktach podającego się za przedstawiciela „Okręgu NSZ” funkcjonariusza UB Henryka Wendrowskiego („kpt. Lawiny”) z „Bartkiem”. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Katowicach na karę śmierci. Wyrok wykonano 31 grudnia 1946 roku w Katowicach.

« Powrót do Leksykonu